Adopcions

Primer de tot, agrair-vos l’interès en adoptar un dels nostres èquids. Cada adopció és una nova oportunitat per salvar vides. Malauradament tenim llista d’espera per ajudar cavalls, ponis o rucs que ho necessiten, doncs sempre hi ha més animals que possibles adoptants.

CLown

D’on venen els nostres èquids d’acollida

Tots els animals que arriben al nostre centre tenen diferents procedències i històries de vida. Sovint, però, són animals que provenen de:

 • Treballar en activitats amb afany de lucre com classes d’equitació, centres de reproducció i criança, competició de diferents disciplines i nivells, entre d’altres. Els motius de retir, sovint són l’edat o per lesió.
 • Centres o particulars que no han pogut dur a terme les activitats desitjades amb ells. Solen ser casos d’animals amb lesions o problemes emocionals que fan difícil el seu tracte i/o la seva munta
 • Situacions personals complicades que fan que els seus propietaris no els puguin mantenir i opten per donar-nos els animals
 • Abandonaments
totsmod

Quins són els nostres propòsits per a ells

El nostre objectiu es trobar una llar definitiva pels nostres animals. Per aquest motiu, hem de conèixer a fons els nostres adoptants per aconsellar quin dels animals que tenim encaixa millor amb els propòsits de cada família. Adoptar un cavall, poni o ruc és un pas molt important, i per tant, volem garantir que aquesta adopció sigui un èxit.
Les condicions d’adopció dels nostres animals són les següents:

 • Ha de viure amb companyia, com a mínim, d’un membre de la seva espècie.
 • Ha de viure amb llibertat en un espai adequat amb el corresponent codi REGA.
 • És indispensable mantenir la filosofia bitless (maneig i munta sense ferro a la boca) i barefoot (sense ferradures a les peülles) pel tracte i maneig dels animals.
 • No es permet la reproducció en el cas de les femelles.
 • Caldrà adaptar sempre les activitats i propòsits de munta, maneig i manteniment diari de l’èquid a les condicions físiques i emocionals de l’animal.

Requisits en adopcions d’èquids aptes per la munta

En aquelles adopcions on l’animal és apte per muntar i aquesta és la intenció de la persona interessada, caldrà que faci com a mínim 3 sessions de formació en comunicació, maneig i munta al nostre centre. És un requisit indispensable per a garantir que l’animal es tracta com desitgem i que el nivell del genet és adequat per a l’animal que es pretén adoptar.
El cost de les sessions són de 20€/persona/sessió, d’1h i mitja/sessió.

Contracte

Tots els nostres animals es donen amb contracte d’adopció i les condicions econòmiques son les següents:

 • 300 euros els cavalls de menys de 20 anys i sans.
 • 150 euros els ponis, rucs i cavalls de mes de 20 anys o lesionats.
 • 1 €/km en concepte de transport des del nostre centre fins a la nova ubicació de l’èquid

Tens algun dubte o consulta?

Per més informació, podeu contactar directament a través de:

WhatsApp: 638543332 o Correu electrònic: info@cavallsmaselpla.com

Ens podeu seguir a @cavallsmaselpla

Comparteix!